20 feb 2019

Poem of the month: Live your life

 

The Teaching of Tecumseh (In het nederlands hieronder)


Live your life
that the fear of death
can never enter your heart.

Trouble no one about his religion.
Respect others in their views
and demand that they respect yours.

Love your life, perfect your life,
beautify all things in your life.
Seek to make your life long
and of service to your people.

Prepare a noble death song for the day
when you go over the great divide.

Always give a word or sign of salute when meeting
or passing a friend, or even a stranger, if in a lonely place.
Show respect to all people, but grovel to none.

When you rise in the morning, give thanks for the light,
for your life, for your strength.
Give thanks for your food and for the joy of living.
If you see no reason to give thanks,
the fault lies in yourself.

Touch not the poisonous firewater that makes wise ones turn to fools
and robs the spirit of its vision.

When your time comes to die, be not like those
whose hearts are filled with fear of death,
so that when their time comes they weep and pray
for a little more time to live their lives over again
in a different way.

Sing your death song, and die like a hero going home.

 

In het nederlands
Leef je leven zo dat de doodsangst
geen vat op je krijgt.

Val niemand lastig vanwege zijn godsdienst.
Respecteer de mening van anderen en eis dat ze jouw mening respecteren.

Heb je leven lief, vervolmaak je leven,
fleur je leven op.

Streef naar een lang leven
en stel het in dienst van je volk.

Maak een waardig doodslied voor de dag
waarop je de grote oversteek maakt.


Als je een vriend tegenkomt, groet hem dan of geef hem een teken,
en doe hetzelfde bij een vreemdeling wanneer je in een verlaten oord bent.

Toon respect tegenover alle mensen en laat je door niemand vernederen.

Als je ’s ochtends opstaat, zeg dan dank voor het eten
en voor het plezier dat het leven schenkt.

Als je geen reden hebt om dank te zeggen, ligt dat volledig aan jezelf.

Maak van niemand en niets misbruik,
want misbruik maakt van de wijze een dwaas
en berooft de geest van zijn zicht.


Als jouw tijd gekomen is, wees dan niet als degenen
wier hart vol doodsangst is, als degenen die huilen en smeken
om nog wat tijd waarin ze hun leven op een andere manier kunnen overdoen.


Zing je doodslied en sterf als een held die huiswaarts keert.

 


< < Terug naar News and Views