Oct 31 2023

Poem of the month

Op de plaats
waar wij gelijk hebben
zullen nooit bloemen
groeien in de lente.

 

Op de plaats waar wij gelijk hebben
is de grond vertrapt en verhard
als op een binnenplaats.

 

Maar twijfels en liefde woelen
de wereld om
zoals een mol, zoals een ploeg.  

 

En er zal gefluisterd worden op de
plaats waar het huis stond

dat verwoest is.

 

Yehuda Amichai 

 

From the place where we are right
Flowers will never grow
In the spring.

The place where we are right
Is hard and trampled
Like a yard.

But doubts and loves
Dig up the world
Like a mole, a plow.
And a whisper will be heard in the place
Where the ruined
House once stood.

 

 

 

 

 


< < Back to News and Views